Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

teacher materials

Svenska

lärarhandledning

Definition

material som är framtaget för att fungera tillsammans med ett specifikt läromedel för att stödja lärarens planering och genomförande av undervisningen

Anmärkning

Den kan också ge läraren stöd till bedömningen av studenters kunskaper och av den egna undervisningen.

Baserat på SOU 2021:70: Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap, s. 60–61.

Hänvisning