Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bl.a. avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

Lärarlyftet

government CPD initiative for teachers

Anmärkning

Lärarlyftet är namnet på de statliga projekt som syftar till att vidareutbilda lärare inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Lärarna blir behöriga att undervisa i de ämnen eller i de årskurser de redan undervisar i eller utvidgar sin behörighet så att de kan undervisa i andra ämnen eller årskurser.

Ekvivalensanmärkning

Det engelska uttrycket ska snarare ses som en förklaring av det svenska begreppet än en etablerad engelsk term. CPD uttyds continuing professional development.

Tillbaka