Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

läsperiod

Engelska

study period

Anmärkning

En termin kan delas in i kortare tidsperioder som kallas läsperioder. Indelningen i läsperioder underlättar informationen om kursstart när kursstarten inte sammanfaller med terminsstart.