Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Resultat:

35 träffar

O

Engelska

obligatory course (se compulsory course)

Svenska

Engelska

obstetrics, gynaecology and reproductive medicine

Svenska

reproduktionsmedicin och gynekologi

Engelska

occupation (se profession)

Svenska

Engelska

occupational health and environmental health

Svenska

arbetsmedicin och miljömedicin

Engelska

occupational therapist

Svenska

arbetsterapeut

Engelska

occupational therapy

Svenska

arbetsterapi

Engelska

ocean and river engineering

Svenska

havs- och vattendragsteknik

Engelska

oceanography, hydrology and water resources

Svenska

oceanografi, hydrologi och vattenresurser

Engelska

odontology
dentistry

Svenska

odontologi

Engelska

OER (se open educational resource)

Svenska

Engelska

off-campus examination (se remote examination)

Svenska

Engelska

official transcript

Svenska

betygsutdrag

Engelska

on-campus course
campus course

Svenska

campuskurs

Engelska

on-campus e-examination

Svenska

digital salstentamen

Engelska

on-campus student
campus student

Svenska

campusstudent

Engelska

on-campus teaching
face-to-face teaching , on-site teaching

Svenska

campusundervisning

Engelska

online application

Svenska

webbanmälan

Engelska

online course (se web-based course)

Svenska

Engelska

online distance learning (se web-based distance learning)

Svenska

Engelska

on-site teaching (se on-campus teaching)

Svenska

Engelska

open educational resource
OER

Svenska

öppen lärresurs

Engelska

operating costs
running costs

Svenska

driftskostnad

Engelska

ophthalmology

Svenska

oftalmologi

Engelska

optician

Svenska

optiker

Engelska

optional course

Svenska

valfri kurs

Engelska

oral exam (se oral examination)

Svenska

Engelska

oral examination
oral exam

Svenska

muntlig tentamen

Engelska

organic chemistry

Svenska

organisk kemi

Engelska

orthopaedic engineer

Svenska

ortopedingenjör

Engelska

orthopaedics

Svenska

ortopedi

Engelska

other academic staff

Svenska

annan undervisande och forskande personal

Engelska

otorhinolaryngology

Svenska

oto-rino-laryngologi

Engelska

outgoing student

Svenska

utresande student

Engelska

overall assessment

Svenska

samlat omdöme

Engelska

overall budget

Svenska

rambudget
Till toppen av sidan