Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bland annat avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

O (26 termer)

Engelska Svenska
obstetrics, gynaecology and reproductive medicine reproduktionsmedicin och gynekologi
occupational health and environmental health arbetsmedicin och miljömedicin
occupational therapist arbetsterapeut
occupational therapy arbetsterapi
ocean and river engineering havs- och vattendragsteknik
oceanography, hydrology and water resources oceanografi, hydrologi och vattenresurser
odontology
dentistry
odontologi
official transcript betygsutdrag
on-campus course
campus course
campuskurs
on-campus student
campus student
campusstudent
on-campus teaching
on-site teaching
campusutbildning
campusbaserad utbildning
online application webbanmälan
open educational resource
OER
öppen lärresurs
operating costs
running costs
driftskostnad
ophthalmology oftalmologi
optician optiker
optional course valfri kurs
oral examination
oral exam
muntlig tentamen
organic chemistry organisk kemi
orthopaedic engineer ortopedingenjör
orthopaedics ortopedi
other academic staff annan undervisande och forskande personal
otorhinolaryngology oto-rino-laryngologi
outgoing student utresande student
overall assessment samlat omdöme
overall budget rambudget
Till toppen av sidan