Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

Q (27 termer)

Engelska Svenska
qualification
diploma degree
examen
qualification merit
Qualification Assessment Manual bedömningshandboken
qualification awarded
degree awarded diploma awarded
avlagd examen
qualification descriptor examensbeskrivning
qualification in the fine, applied and performing arts konstnärlig examen
qualification required for appointment as a docent docentkompetens
qualification requirements
degree requirements diploma requirements
examenskrav
qualification to fulfil entry requirements behörighetskomplettering
qualifications framework referensram för examina
qualified applicant behörig sökande
qualified for entry
qualified for admission
behörig till studier
qualified teacher status certificate
QTS certificate
behörighetsbevis för lärare
qualitative target examensmål
quality aspects
quality perspective
kvalitetsaspekt
quality assessment
quality audit
kvalitetsbedömning
quality assurance kvalitetssäkring
quality assurance agency kvalitetssäkringsorgan
quality assurance audit bedömning av kvalitetssäkringssystem
quality assurance procedures
quality enhancement activities quality assurance mechanisms
kvalitetsarbete
quality audit kvalitetsgranskning
quality control kvalitetskontroll
quality evaluation kvalitetsutvärdering
quality improvement
quality enhancement
kvalitetsförbättring
quality management kvalitetsstyrning
quash
annul
undanröja
quota-based admissions kvoterad antagning
Till toppen av sidan