Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

lifelong learning

Svenska

livslångt lärande

Definition

lärande som sker under hela livet och innebär att en enskild individ kan utvecklas och få nya kunskaper, färdigheter och förmågoren enskild individs möjlighet, och ansvar, att utvecklas och lära sig nya saker under hela livet

Anmärkning

Det livslånga lärandet har två dimensioner: individens lärande under hela livet (den livslånga dimensionen) och att lärandet är livsvitt, dvs. att individer utvecklar kunnande kontinuerligt i alla de olika sammanhang de vistas, såväl formellt, icke-formellt som informellt (den livsvida dimensionen). Termen används dessutom i arbetsmarknadspolitiska sammanhang för att beskriva hur lärosäten samverkar med det omgivande samhället när det gäller kompetensförsörjning.

Baserat på Unescos konvention Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education och SOU 2018:29 Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande.

Jämför
Hänvisning