Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bl.a. avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

mooc-kurs

Synonymer: mooc , öppen webbkurs

MOOC

Synonym: massive open online course
Definition

kurs tillgänglig på internet, skapad för ett obegränsat antal deltagare och öppen för vem som helst utan kostnad

Anmärkning

Mooc-kurser har hittills erbjudits av universitet, högskolor och andra utbildningsanordnare världen över, de är avgiftsfria, öppna för hur många som helst och utan några behörighetskrav. Mooc-kurser kan numera ingå i utbudet från ett lärosäte.

Tillbaka