Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

offentlighetsprincipen

Engelska

the principle of public access to official documents

Definition

principen om att den offentliga maktutövningen ska ske under allmän insyn och kontroll

Anmärkning

Offentlighetsprincipen innebär att myndigheternas verksamhet så långt som möjligt ska ske i öppna former. Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på olika sätt: vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar (handlingsoffentlighet), tjänstemän och andra som arbetar i staten eller kommunerna har rätt att berätta vad de vet för utomstående (yttrandefrihet för tjänstemän med flera), tjänstemän har också speciella möjligheter att lämna uppgifter till massmedierna (meddelarfrihet för tjänstemän med flera) och domstolsförhandlingar är offentliga, liksom beslutande församlingars sammanträden.