Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bl.a. avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

ömsesidigt akademiskt erkännande av högre utbildning

mutual academic recognition

Anmärkning

Lissabonkonventionen reglerar frågan om ömsesidigt akademiskt erkännande av högre utbildning, det vill säga tillträde till högskoleutbildning, tillgodoräknande av studieperioder och antagning till fortsatta studier. Det finns även två nordiska avtal som ska underlätta studenternas rörlighet, ”Överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning” och ”Nordisk deklaration om erkännande av bevis avseende högre utbildning” (Reykjavik-deklarationen 2004).

Tillbaka