Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

ömsesidigt akademiskt erkännande av högre utbildning

mutual academic recognition

Anmärkning

Lissabonkonventionen reglerar frågan om ömsesidigt akademiskt erkännande av högre utbildning, det vill säga tillträde till högskoleutbildning, tillgodoräknande av studieperioder och antagning till fortsatta studier. Det finns även två nordiska avtal som ska underlätta studenternas rörlighet, ”Överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning” och ”Nordisk deklaration om erkännande av bevis avseende högre utbildning” (Reykjavik-deklarationen 2004).

Tillbaka