Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

opponent

Engelska

external reviewer

Definition

person med uppdrag att granska och offentligt diskutera uppsats eller avhandling

Anmärkning

Termen opponent (och ibland även fakultetsopponent) används i samband med framläggning av en doktorsavhandling vid en disputation.

Men opponent används även i samband med till exempel licentiatseminarier och halvtidskontroller eller vid framläggning av olika examensarbeten eller projektuppgifter under utbildningen. På vissa lärosäten förekommer då i stället diskutant.

Ekvivalensanmärkning

Vid framläggning av en doktorsavhandling vid en disputation motsvaras opponent på engelska av external reviewer. Handlar det i stället om framläggning av en uppsats eller ett examensarbete på en grundnivå eller avancerad nivå används de engelska motsvarigheterna peer reviewer, external reviewer eller discussant beroende på personens ställning i förhållande till den andra parten. Som peer reviewer är man då på samma akademiska nivå som den som lägger fram arbetet.

Lägg märke till att engelska opponent (generellt: ”motståndare”) inte är en lämplig motsvarighet till svenska opponent.

Jämför