Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bl.a. avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

opponent

external reviewer

Definition

person med uppdrag att granska och offentligt diskutera uppsats eller avhandling

Anmärkning

Termen opponent (och ibland även fakultetsopponent) används i samband med framläggning av en doktorsavhandling vid en disputation.

Men opponent används även i samband med till exempel licentiatseminarier och halvtidsseminarier eller vid framläggning av olika examensarbeten eller projektuppgifter under utbildningen. På vissa lärosäten förekommer då i stället diskutant.

Ekvivalensanmärkning

Vid framläggning av en doktorsavhandling vid en disputation motsvaras opponent på engelska av external reviewer. Handlar det i stället om framläggning av en uppsats eller ett examensarbete på en grundnivå eller avancerad nivå används de engelska motsvarigheterna peer reviewer, external reviewer eller discussant beroende på personens ställning i förhållande till den andra parten. Som peer reviewer är man då på samma akademiska nivå som den som lägger fram arbetet.

Lägg märke till att engelska opponent (generellt: ”motståndare”) inte är en lämplig motsvarighet till svenska opponent.

Jämför
Tillbaka