Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

opponent

external reviewer

Definition

person med uppdrag att granska och offentligt diskutera uppsats eller avhandling

Anmärkning

Termen opponent (och ibland även fakultetsopponent) används i samband med framläggning av en doktorsavhandling vid en disputation (på engelska: external reviewer). Men opponent används även i samband med framläggning av examensarbete på grundnivå och avancerad nivå (på engelska: peer reviewer).

Jämför
Tillbaka