Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

person med rektors samverkansuppdrag

Engelska

external collaboration specialist

Definition

lektor eller annan disputerad anställd som har uppdrag från rektor att lägga en fastställd del av sin arbetstid på samverkansuppgifter

Anmärkning

Samverkansuppdraget innebär att personerna fungerar som en länk mellan lärosätet och det omgivande samhället.

Ibland används termen ”samverkanslektor” om dessa personer.

Hänvisning