Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bl.a. avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

plagiatverktyg

Synonym: plagiatkontrollverktyg

anti-plagiarism software

Synonym: plagiarism checker
Definition

dataprogram som används för att upptäcka plagiat

Anmärkning

Med plagiatverktyg kan man jämföra texter, bilder, figurer, ritningar, programkod o.d. med liknande alster på till exempel internet och på så sätt upptäcka potentiella plagiat.

Jämför
Tillbaka