Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

poänggivande

credit-bearing

Anmärkning

De kurser och provmoment som ger högskolepoäng kallas för poänggivande. Det finns också kurser och provmoment som inte ger högskolepoäng, t.ex. kurser inom basårsutbildning, så kallade icke poänggivande kurser.

Ekvivalensanmärkning

I USA används ofta enbart credit, t.ex. this is a credit course. En icke poänggivande kurs kallas för a non-credit-bearing course, a not-for-credit course eller a non-credit course. Om for-credit eller not-for-credit står efter substantivet skrivs uttrycket utan bindestreck: this course is (not) for credit.

Tillbaka