Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

prodekan

Engelska

pro dean

Synonymer: deputy dean , associate dean , assistant dean
Anmärkning

En prodekan är oftast en person med uppdrag att biträda en dekan och vara dekanens ställföreträdare när hen är frånvarande. En vice dekan har snarare fått ett särskilt ansvarsområde inom en fakultet, till exempel samverkan med omgivande samhälle eller internationalisering.

Jämför