Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

prodekan

pro dean

Synonymer: deputy dean , associate dean , assistant dean
Anmärkning

En prodekan är oftast en person med uppdrag att biträda en dekan och vara dekanens ställföreträdare när hen är frånvarande. En vice dekan har snarare fått ett särskilt ansvarsområde inom en fakultet, t.ex. samverkan med omgivande samhälle eller internationalisering.

Jämför
Tillbaka