Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bland annat avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

reglerat yrke

regulated profession

Anmärkning

I svensk lag fastställs vad som krävs för att få arbeta inom de så kallade reglerade yrkena, t.ex. en viss examen eller en auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande. Se vidare information på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Ibland används legitimationsyrke för vissa av de yrken som i lagen benämns reglerat yrke.

Jämför
Tillbaka