Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

reglerat yrke

regulated profession

Anmärkning

I svensk lag fastställs vad som krävs för att få arbeta inom de så kallade reglerade yrkena, t.ex. en viss examen eller en auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande. Se vidare information på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Ibland används legitimationsyrke för vissa av de yrken som i lagen benämns reglerat yrke.

Jämför
Tillbaka