Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

reglerat yrke

regulated profession

Anmärkning

I svensk lag fastställs vad som krävs för att få arbeta inom de så kallade reglerade yrkena, t.ex. en viss examen eller en auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande. Se vidare information på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Jämför
Tillbaka