Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

rektor

Engelska

vice-chancellor

Synonym: President (amerikansk)
Anmärkning

Rektor för ett lärosäte är oftast högsta chef för lärosätet. Rektorer för statliga lärosäten anställs genom beslut av regeringen.
Rektor kan användas när sammanhanget är klart, det vill säga när det är tydligt att det rör sig om en rektor verksam vid ett universitet eller en högskola. Annars bör man använda termerna universitetsrektor eller högskolerektor.

Hänvisning