Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bl.a. avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

rektor

vice-chancellor /GB/

Synonym: President /US/
Anmärkning

Rektor för ett lärosäte är oftast högsta chef för lärosätet. Rektorer för statliga lärosäten anställs genom beslut av regeringen.
Rektor kan användas när sammanhanget är klart, det vill säga när det är tydligt att det rör sig om en rektor verksam vid ett universitet eller en högskola. Annars bör man använda termerna universitetsrektor eller högskolerektor.

Hänvisning
Tillbaka