Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

rektor

vice-chancellor /GB/

Synonym: President /US/
Anmärkning

Rektor för ett lärosäte är oftast högsta chef för lärosätet. Rektorer för statliga lärosäten anställs genom beslut av regeringen.
Rektor kan användas när sammanhanget är klart, det vill säga när det är tydligt att det rör sig om en rektor verksam vid ett universitet eller en högskola. Annars bör man använda termerna universitetsrektor eller högskolerektor.

Hänvisning
Tillbaka