Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

rektorsråd

Engelska

adviser to the vice-chancellor

Synonym: adviser to the president (amerikansk)
Definition

person som bistår ledningen vid ett lärosäte i utvalda övergripande frågor

Anmärkning

Det finns exempelvis rektorsråd för internationalisering, rektorsråd för nyanlända och inkludering, rektorsråd för hållbarhetsfrågor och rektorsråd för god forskningssed.

Vissa lärosäten kallar de grupper som stöder ledningen för rektorsråd eller ledningsråd (eng. advisory council to the vice-chancellor/president, advisory committee to the vice-chancellor/president).