Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

resultatintyg

Engelska

transcript of records

Synonym: certificate of results
Definition

intyg från lärosätet som visar en students högskolestudier och uppnådda högskolepoäng

Anmärkning

I Ladok kan man beställa ett resultatintyg som visar kursresultat, tillgodoräknanden och utfärdad examen på det aktuella lärosätet.

Jämför