Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

För tillfället fungerar inte Feedback-funktionen på enskilda termer i ordboken men du kan skicka dina synpunkter direkt i vårt formulär.

Engelska

transcript of records

Synonym: certificate of results

Svenska

resultatintyg

Definition

intyg från lärosätet som visar en students högskolestudier och uppnådda högskolepoäng

Anmärkning

I Ladok kan man beställa ett resultatintyg som visar kursresultat, tillgodoräknanden och utfärdad examen på det aktuella lärosätet.

Jämför