Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2020 publicerades den 13:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

Svenska

samhällsbyggnadsteknik

Engelska

built environment

Synonym: civil engineering
Anmärkning

Den engelska benämningen civil engineering kommer från ”Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011” och används vid klassificering av forskningsämnen, bland annat för statistiska ändamål.

Hänvisning