Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

samverkansuppgiften

Synonym: tredje uppgiften

Engelska

third stream activities

Anmärkning

Med samverkan med det omgivande samhället (samverkansuppgiften) menas ofta något av följande: samverkan för demokratiutveckling, det vill säga lärosätenas arbete med forskningskommunikation för folkbildning; samverkan för kunskapsutveckling och tillväxt, det vill säga lärosätenas medverkan i kunskaps- och innovationssystemet; samverkan för bättre utbildning, det vill säga lärosätenas dialog med det omgivande samhället kring utbildningens innehåll och dimensionering samt studenternas omvärldskontakter i utbildningen.