Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

särskilt organ för lärarutbildning

separate body for teacher education

Definition

nämnd vid universitet eller högskola som har särskilt ansvar för lärarutbildning och för forskning som knyter an till lärarutbildning

Anmärkning

Fram till 2010 skulle det enligt högskolelagen finnas ett särskilt organ för lärarutbildning vid alla universitet och högskolor med tillstånd att utfärda lärarexamen.

Tillbaka