Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

För tillfället fungerar inte Feedback-funktionen på enskilda termer i ordboken men du kan skicka dina synpunkter direkt i vårt formulär.

Engelska

separate body for teacher education

Svenska

särskilt organ för lärarutbildning

Definition

nämnd vid universitet eller högskola som har särskilt ansvar för lärarutbildning och för forskning som knyter an till lärarutbildning

Anmärkning

Fram till 2010 skulle det enligt högskolelagen finnas ett särskilt organ för lärarutbildning vid alla universitet och högskolor med tillstånd att utfärda lärarexamen.