Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2020 publicerades den 13:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

Svenska

senior professor

Engelska

post retirement professor

Definition

pensionerad professor som har ett tidsbegränsat anställningsförhållande med ett lärosäte efter normal pensionsålder

Anmärkning

På vissa lärosäten används senior även som bestämning till andra titlar eller yrkesbenämningar: senior lärare, senior forskare, senior lektor e.d. 

Jämför