Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

skrivassistans

Engelska

transcription

Definition

riktat pedagogiskt stöd som innebär att en person skriver åt en student som inte har förmåga att skriva själv, i samband med inlämningsuppgifter och examinationer

Anmärkning

Eftersom det handlar om en överföring av tal till skrift har termen ”transkribering” tidigare använts.

Termen används ibland även om skrivhjälp till studenter utan funktionsnedsättning, t.ex. skrivverkstäder; då kan inte den engelska motsvarigheten ”transcription” användas. För detta begrepp används då uttryck som ”språkverkstad”, ”språkhandledning”, ”skrivhandledning”, ”textstöd” och ”handledning i akademiskt språk och skrivande”.

Termen ”skrivstöd” används ibland även om personen som tillhandahåller stödet, men då är t.ex. ”skrivassistent” eller ”skrivstödjare” bättre termer.

Jämför