Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2020 publicerades den 13:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

Svenska

skuggdoktorand

Engelska

shadow doctoral student

Definition

person som i praktiken är verksam som doktorand men inte är antagen till högskoleutbildning på forskarnivå

Anmärkning

Enligt högskoleförordningen (1993:100) är bara de som antagits till högskoleutbildning på forskarnivå doktorander. Att tillåta förekomsten av skuggdoktorander strider således mot högskoleförordningen.

Ekvivalensanmärkning

Det engelska uttrycket ska snarare ses som en förklaring av det svenska begreppet än en etablerad engelsk term. Använd gärna citattecken kring uttrycket: ”shadow doctoral student”.

Hänvisning