Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

stipendium

scholarship

Synonym: grant
Anmärkning

Stipendium kan sökas av studenter och forskare för att finansiera bland annat studier, forskning eller levnadsomkostnader. Stipendier är ofta inte behovsgrundade, utan tilldelas enligt särskilda kriterier som den sökande måste uppfylla. Stipendier är normalt inte skattepliktiga.

Tillbaka