Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

studentinlaga

Engelska

student union submission

Definition

(inom högskoleväsendet:) dokument som redovisar studentkårens syn på och erfarenheter av ett visst lärosätes arbete i en särskild fråga

Anmärkning

Universitetskanslersämbetet erbjuder studentkårerna möjlighet att lämna in en studentinlaga om framför allt lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.