Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

För tillfället fungerar inte Feedback-funktionen på enskilda termer i ordboken men du kan skicka dina synpunkter direkt i vårt formulär.

Engelska

student union submission

Svenska

studentinlaga

Definition

(inom högskoleväsendet:) dokument som redovisar studentkårens syn på och erfarenheter av ett visst lärosätes arbete i en särskild fråga

Anmärkning

Universitetskanslersämbetet erbjuder studentkårerna möjlighet att lämna in en studentinlaga om framför allt lärosätenas kvalitetssäkringsarbete.