Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

studentkår

Synonym: kår

students’ union /UK/

Synonym: student union /US/
Definition

organisation med och för studenter som ska företräda studenterna i frågor som rör utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid lärosätet

Anmärkning

En sammanslutning av studenter kan efter ansökan få ställning som studentkår. En studentkår har ett specifikt verksamhetsområde, som exempelvis kan vara kopplat till ett lärosäte, ett campus eller en fakultet. Det kan alltså finnas flera kårer inom ett och samma lärosäte.

Hänvisning
Tillbaka