Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

students’ union

Synonym: student union (amerikansk)

Svenska

studentkår

Synonym: kår
Definition

organisation med och för studenter som ska företräda studenterna i frågor som rör utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid lärosätet

Anmärkning

En sammanslutning av studenter kan efter ansökan få ställning som studentkår. En studentkår har ett specifikt verksamhetsområde, som exempelvis kan vara kopplat till ett lärosäte, ett campus eller en fakultet. Det kan alltså finnas flera kårer inom ett och samma lärosäte.

Hänvisning