Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2020 publicerades den 13:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

Svenska

studentutbyte

Engelska

student exchange

Definition

formaliserat internationellt utbyte mellan lärosäten som innebär att studenter inskrivna vid ett lärosäte kan studera vid ett annat och vice versa

Jämför