Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

student safety representative

Svenska

studerandeskyddsombud

Synonym: studerandearbetsmiljöombud
Definition

student som utses av studenterna att företräda dem i arbetsmiljöfrågor

Anmärkning

Ibland används förkortningarna SSO och SAMO. Termen studerandeskyddsrepresentant används ibland om studerandeskyddsombud på programnivå.

Hänvisning