Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

För tillfället fungerar inte Feedback-funktionen på enskilda termer i ordboken men du kan skicka dina synpunkter direkt i vårt formulär.

Engelska

declaration of enrolment

Svenska

studieförsäkran

Definition

försäkran från en student att hen studerar enligt de uppgifter som beslut om studiemedel fattats på

Anmärkning

När beslut om studiemedel har fattats av CSN måste studenten intyga att hen ska läsa så som det står i beslutet för att studiemedel ska betalas ut. CSN kontrollerar sedan att studenten är registrerad på de antal poäng som beslutet om studiemedel baserats på.