Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

studieförsäkran

declaration of enrolment

Definition

försäkran från en student att hen studerar enligt de uppgifter som beslut om studiemedel fattats på

Anmärkning

När beslut om studiemedel har fattats av CSN måste studenten intyga att hen ska läsa så som det står i beslutet för att studiemedel ska betalas ut. CSN kontrollerar sedan att studenten är registrerad på de antal poäng som beslutet om studiemedel baserats på.

Tillbaka