Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

studieperiod

Engelska

study period

Anmärkning

Studieperiod används om flera begrepp men här avses användningen i Ladok. Där används studieperiod för den period under vilken en student är registrerad på en kurs. 

Ekvivalensanmärkning

Den engelska ekvivalenten är baserad på hur Ladok använder termen.