Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

studieperiod

Engelska

study period

Anmärkning

Studieperiod används om flera begrepp men här tar vi upp användningen i Ladok. Där används studieperiod för den period under vilken en student är registrerad på en kurs. 

Ekvivalensanmärkning

Den engelska ekvivalenten är baserad på hur Ladok använder begreppet.