Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

studieregister

Engelska

student registry

Definition

register som innehåller individuella uppgifter om alla studenter som studerat vid visst lärosäte

Anmärkning

Ett studieregister innehåller dokumentation av behörighet, urvalsgrund, antagning, deltagande i högskoleutbildning och prov, studieresultat, betyg, tillgodoräknad högskoleutbildning eller annan tillgodoräknad verksamhet samt examen, som ska föras av varje enskilt lärosäte. Ladok är det studiedokumentationssystem med funktioner för studieregister som används av de flesta lärosätena.