Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2019 har version 12 publicerats. Den här gången har 52 termposter omarbetats. Nya termer i denna version inkluderar bland annat avgiftsskyldig, docentbevis, examenstillståndsprövning, excellent lärare, pedagogisk meritering, registreringsintyg, rektorsråd och studentinlaga. Ordboken innehåller nu totalt 1735 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

teknisk högskola

institute of technology

Synonym: university of technology
Anmärkning

Distinktionen mellan begreppen högskola och universitet görs inte alltid konsekvent. Exempelvis är både Kungl. Tekniska högskolan och Chalmers tekniska högskola universitet. Tekniska högskolor kan också vara delar av universitet. Ett exempel är att den tekniska fakulteten vid Lunds universitet kallas för Lunds tekniska högskola.

Ekvivalensanmärkning

Distinktionen mellan begreppen ”institute” och ”university” görs inte alltid konsekvent. Ett ”institute of technology” kan också vara en del av ett universitet.

Jämför
Tillbaka