Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

För tillfället fungerar inte Feedback-funktionen på enskilda termer i ordboken men du kan skicka dina synpunkter direkt i vårt formulär.

Engelska

examination

Synonym: exam

Svenska

tentamen

Synonym: tenta
Definition

prov inom högskoleutbildning

Anmärkning

En traditionell tentamen utgörs av ett skriftligt prov som studenter gör i särskilda salar på lärosätet. Däremot kallas inte alla typer av prov inom högskoleutbildningen för tentamen, såsom exempelvis examenskonserter vid musikhögskolor. 

Använd inte det svenska examination som synonym till tentamen.

Jämför