Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

undervisningstimme

Synonym: lektionstimme

teaching hour

Anmärkning

Observera att en undervisningstimme inte är detsamma som en klocktimme. När en lärares arbetstid planeras räknas en undervisningstimme ofta som flera klocktimmar beroende på hur mycket för- och efterarbete som krävs av läraren.

Ekvivalensanmärkning

Observera att begreppet här är sett ur lärarens perspektiv, inte studentens, och därför är ekvivalenten som valts teaching hour.

Tillbaka