Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2021 publicerades den 14:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2000 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

upphäva kursplan

Engelska

withdraw a course syllabus

Anmärkning

En fastställd kursplan upphävs när en kurs helt ska utgå ur utbildningsutbudet eller när en kurs har ersatts av en likvärdig utbildning.