Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

urval

selection

Definition

(inom högskoleväsendet): process att välja ut genom att rangordna sökande till högskoleutbildning när antalet sökande är fler än dem som kommer att antas

Anmärkning

Urval som baseras på betyg kallas i ledigt språkbruk för betygsurval. Begreppet urval kan stå för dels processen, dels resultatet av processen, dvs. de sökande som valts ut.

Jämför
Tillbaka