Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2020 publicerades version 13. Den här gången har 50 termposter arbetats om. Nya termer är bland annat digital tentamen, tentamen på annan ort, distanstentamen, uppsamlingstentamen, rest, intyg över förväntat deltagande och poänggivande. Ordboken innehåller nu totalt 1769 termer.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

urval

selection

Definition

(inom högskoleväsendet): process att välja ut genom att rangordna sökande till högskoleutbildning när antalet sökande är fler än dem som kommer att antas

Anmärkning

Urval som baseras på betyg kallas i ledigt språkbruk för betygsurval. Begreppet urval kan stå för dels processen, dels resultatet av processen, dvs. de sökande som valts ut.

Jämför
Tillbaka