Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Engelska

educational interpreting

Svenska

utbildningstolkning

Definition

riktat pedagogiskt stöd i form av teckenspråkstolkning, skrivtolkning, dövblindtolkning, tecken som stöd-tolkning eller syntolkning

Anmärkning

Studenter kan få tillgång till utbildningstolkning för föreläsningar, seminarier och andra studiesituationer. Utbildningstolkar bör ha kännedom om ämnesområdet och pedagogik. Skrivtolkning är en enkelriktad tolkning där skrivtolken skriver ned texten på ett tangentbord och mottagaren läser från en datorskärm, eller, om flera behöver tolkning, från en större skärm eller duk. Tecken som stöd-tolkning (TSS-tolkning) innebär att den hörselskadade läser på tolkens läppar men därtill får speciella handtecken som stöd för sin avläsning av tolken.

Jämför