Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

valbar kurs

Synonym: elective

elective course

Definition

kurs som kan väljas ur ett givet utbud av kurser

Anmärkning

Delar av en högskoleutbildning kan en student ofta fylla med eget innehåll. För vissa utbildningar får studenten välja kurser helt fritt, s.k. valfria kurser. I andra fall finns det ett givet utbud av kurser att välja mellan, s.k. valbara kurser.

Jämför
Tillbaka