Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer leder dig vidare till mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer. I december 2023 publicerades den 16:e upplagan. Ordboken innehåller nu totalt över 2100 termer och synonymer.

Välj språk

Svenska

vändtentamen

Synonymer: vändtenta , MEQ-tentamen , MEQ-tenta

Engelska

MEQ examination

Synonymer: modified essay questions examination , MEQ
Definition

examinationsform där successivt fördjupade frågor ges i en viss låst ordning

Anmärkning

MEQ står för ”modified essay questions” och frågorna efterliknar hanteringen av ett verkligt fall där man successivt får svar på undersökningar och hanterar fallet vidare baserat på dessa. MEQ-tentamen används särskilt inom medicin och veterinärmedicin.

Termen ”bläddertenta(men)” är olämplig eftersom studenten inte kan bläddra vare sig framåt eller bakåt under examinationen. Den termen används dessutom ibland även om en ”traditionell” tentamen där studenten faktiskt kan bläddra fram och tillbaka.