Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen

Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning och/eller en hänvisning till andra termer eller dokument.

Ordboken uppdateras varje år i december efter att nya och reviderade termer varit ute på remiss hos lärosäten och systerorganisationer.

I december 2018 har version 11 publicerats, , med cirka 80 nya eller omarbetade termer inom områden som doktorsexamina, disputation, anpassad studiegång, reell kompetens, kvarvaro/genomströmning och etappavgång.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö Alla
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Alla

yrkesexamen (1)

professional qualification

Definition

(inom högskoleutbildningen:) akademisk examen som uppnås efter högskoleutbildning mot ett specifikt yrke och vars benämning är fastställd i högskoleförordningen

Anmärkning

Omfattningen på och målen för cirka 50 yrkesexamina anges i examensbeskrivningar i examensordningen.

Benämningen yrkesexamen används både inom gymnasieutbildningen och högskoleutbildningen. Om man vill vara tydlig bör man ange utbildningsnivå.

Jämför
Hänvisning
Tillbaka