Lyssna

Vad är reell kompetens?

Reell kompetens är den samlade kompetens en person har oavsett om hon eller han har formella bevis för det eller inte. Det kan vara erfarenheter och kunskaper från till exempel arbetslivet, personalutbildning, föreningsverksamhet och föräldraskap. Det kan vara kunskaper från formellt, informellt och icke-formellt lärande. Exempel finns nedan.

Universitet och högskolor bedömer reell kompetens i två avseende. Det ena när en person saknar formell behörighet i form av till exempel gymnasiebetyg men har kunskaper och erfarenheter som ger förutsättningar att klara av en högskoleutbildning. Det andra avseendet är när en antagen student uppfyller lärandemål genom reell kompetens och därför kan tillgodoräkna sig delar av en utbildning och därmed förkorta sin studietid. 

Bedömning av reell kompetens kan ligga till grund för både grundläggande och särskild behörighet. Det gäller utbildningar på såväl grundnivå och avancerad nivå som på forskarnivå. Att bli behörig till högskolestudier genom reell kompetens är ett likvärdigt sätt att bli behörig som för den grundad på gymnasiebetyg.

En person kan vara reellt kompetent genom exempelvis:

Arbete: anställningar eller eget företagande.
Utbildning: inom det formella utbildningssystemet som till exempel gymnasieskola eller Komvux. Även utbildning utanför det formella utbildningssystemet. Till exempel intern- och personalutbildningar.
Ideellt arbete: föreningsverksamhet, politiskt engagemang eller liknande.
Andra erfarenheter: till exempel föräldraskap och familjeliv, vård av anhörig eller militärtjänst.

Validering/bedömning av reell kompetens 

Validering är en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person har oberoende av hur de utvecklats. I universitets och högskolors arbete ingår validering i form av bedömning av reell kompetens för behörighet för tillträde till en utbildning eller för tillgodoräknande inom ramen för en utbildning. Processen för bedömningen av reell kompetens ser i dagsläget olika ut från lärosäte till lärosäte. 

Läs mer om hur man ansöker om att få sin reella kompetens bedömd på antagning.se

Senast uppdaterad: 31 mars 2022