Personer som får sin utländska utbildning bedömd ökar sina chanser att få ett jobb som motsvarar deras kvalifikationer. Kvinnor som fått en bedömning har större chans än män att etablera sig på arbetsmarknaden på rätt nivå.

– Etablering och kvalifikationsmatchning på arbetsmarknaden är en viktig del av integrationen för personer som har invandrat till Sverige. Med hjälp av bedömning av utländska utbildningar kan fler etablera sig på arbetsmarknaden och etableringen kan ske på rätt nivå och inom relevant yrke, säger Lars Petersson, avdelningschef på Universitets- och högskolerådet (UHR).

Antalet bedömningar av utländska utbildningar ökade kraftigt 2013 – 2017, från 9 400 till 28 600. UHR gjorde drygt 103 300 bedömningar på tre nivåer: gymnasieutbildning, eftergymnasial yrkesutbildning och högskoleutbildning.

Bedömning ökar chansen till etablering och kvalifikationsmatchning på arbetsmarknaden på alla utbildningsnivåer. De grupper som fått sin utländska utbildning bedömd hade generellt större chans att vara etablerade eller kvalifikationsmatchade två år efter bedömningen, jämfört med de som har utländsk utbildning men som saknade bedömning. Personer med en eftergymnasial yrkesutbildning hade ungefär dubbelt så stor chans att både vara etablerade och kvalifikationsmatchade som jämförelsegruppen.

Ökade chanser för kvinnor som fått en bedömning

Fler kvinnor än män fick en bedömning av sin utbildning, trots att färre kvinnor än män invandrade till Sverige under den studerade perioden. Kvinnor hade också större chans att vara etablerade och kvalifikationsmatchade än män.

Samtidigt är stora grupper överutbildade för sina arbeten vilket innebär att deras kompetens inte nyttjas fullt ut. En stor del av de som ingick i studien hade ett arbete ”på fel nivå” och använde inte sin utbildning, trots bedömning.

– Den kompetensresurs som finns hos personer som har invandrat och har en utländsk utbildning behöver användas bättre. UHR kommer att följa upp och fördjupa olika aspekter som tas upp i den här rapporten. Det handlar bland annat om hur bedömning av utländsk utbildning används för vidare studier i Sverige, arbetsgivares kunskap om och tillit till utlåtanden över utländska utbildningar och en uppföljning av bedömningens betydelse över tid, säger Lars Petersson.

Fakta från rapporten:

  • Under åren 2013 till 2017 bedömde UHR drygt 103 300 utländska utbildningar från total 166 länder.
  • De tre största utbildningsländerna – Syrien, Iran och Irak – stod för sammantaget nästan 40 procent av alla bedömda utbildningar.
  • Fler kvinnor (57 procent) än män (43 procent) fick en utbildning bedömd, trots att färre kvinnor än män invandrade till Sverige under den studerade perioden.
  • En bedömning av en utländsk utbildning syftar till att skapa förutsättningar för etablering på den svenska arbetsmarknaden.
  • Bedömningen ska dels vara en vägledning för arbetsgivare genom information om vilken svensk examen den utländska utbildningen motsvarar, dels vara till hjälp för utbildningsanordnare när en person söker sig till vidare studier.

Rapporten ”Bedömning – ett redskap för integration?” finns under Publikationer på uhr.se

Kontakt

Avdelningschef
Lars Petersson
010-470 03 47

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se